W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Rząd proponuje zmiany w składce zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu oraz korzystających z karty podatkowej celem jest uproszczenie systemu i obniżenie obciążenia podatkowego. Szczegóły zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach.

Rząd proponuje zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej, które mają na celu uproszczenie zasad i obniżenie wysokości składki. Składka będzie nadal uzależniona od formy opodatkowania, ale wprowadzone zostaną istotne modyfikacje. Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych najważniejszą zmianą będzie brak konieczności wyliczania co miesiąc wysokości składki zdrowotnej. Składka będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosiłoby 286,34 zł. W przypadku podatku liniowego, będą obowiązywały dwie stawki składki zdrowotnej zależne od dochodu przedsiębiorcy. Podobne zmiany dotkną również przedsiębiorców opłacających ryczałt. Osoby korzystające z karty podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza wyraźnie mniejsze obciążenie w porównaniu do obecnych zasad.

Zmiany mają na celu ułatwienie zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych, a także zmniejszenie różnic w obciążeniu w zależności od wysokości zarobków. Te zmiany są częścią szerszego planu rządu, który ma na celu uproszczenie systemu podatkowego. Rząd podkreśla, że te zmiany są krokiem w kierunku bardziej sprawiedliwego i zrozumiałego systemu opodatkowania. Jednakże, jak zawsze wprowadzenie tych zmian będzie wymagało dalszej analizy i dyskusji. Więcej informacji na temat tych zmian będzie dostępne w najbliższych tygodniach, gdy rząd przedstawi szczegółowy plan działań.