W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zmiany w dodawaniu kupujących do zakładki Kupujący na czarnej liście w Allegro

Zmiany w procesie dodawania do zakładki Kupujący na czarnej liście zostaną wprowadzone 30 kwietnia. Od 30 kwietnia, dodanie klienta do zakładki będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie wybrany powód z listy i zostaną przedstawione co najmniej trzy zamówienia z ostatnich 180 dni, które są związane z tym powodem. Jeżeli te kroki nie zostaną wykonane, klient…

Z dniem 30 kwietnia wprowadzane są zmiany w procesie dodawania do zakładki Kupujący na czarnej liście. Do tej pory, dodanie klienta do tej zakładki było możliwe, gdy istniał uzasadniony, ważny i powtarzający się powód. Od 30 kwietnia, dodanie klienta do zakładki będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie wybrany powód z listy i zostaną przedstawione co najmniej trzy zamówienia z ostatnich 180 dni, które są związane z tym powodem. Jeżeli te kroki nie zostaną wykonane, klient nie zostanie dodany do zakładki, co nie ograniczy mu możliwości dokonywania zakupów.

Jednakże, istnieje wyjątek dla powodu — kupujący wielokrotnie groził podjęciem działań przeciwko mnie. Wybierając ten powód, nie jest wymagane przedstawienie zamówień. Zamiast tego, zostanie poproszone o dostarczenie przykładów potwierdzających co najmniej trzy zagrożenia ze strony klienta.

Zmiany te są wprowadzane w celu dostosowania zakładki do wymagań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dzięki temu, określenie zamówień pozwoli na potwierdzenie, że istnieją podstawy do ograniczenia możliwości zakupu wybranemu klientowi.