W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Wzrost polskiego e-commerce – BaseLinker Index na marzec 2024

Polski rynek e-commerce kontynuuje swój wzrost z najnowszym odczytem BaseLinker Index potwierdzającym tę tendencję. W marcu 2024 roku, indeks osiągnął wartość 136 punktów, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Polski rynek e-commerce nie zwalnia tempa. Najnowsze dane z BaseLinker Index na marzec 2024 roku pokazują, że branża sprzedaży internetowej w Polsce jest w doskonałej kondycji. BaseLinker Index wskaźnik kompleksowego stanu branży e-commerce w Polsce, osiągnął wartość 136 punktów to znaczący wzrost w porównaniu z 117 punktami w lutym 2024 roku oraz 129 punktami odnotowanymi rok temu.

Marzec 2024 przyniósł imponujący wzrost sprzedaży o 16,4% w porównaniu do lutego tego roku zmiana ta składa się z 14,6-procentowego skoku liczby zamówień oraz 1,6-procentowego wzrostu średniej wartości zamówienia. Również perspektywa roczna pokazuje poprawę wyników sprzedaży są one wyższe o 5,6%, a na tę zwyżkę przypada 5,1% wzrost liczby zamówień oraz wzrost średniej wartości zamówienia do 198 zł (0,4%).

Jednak tempo wzrostu średniej wartości koszyka rok do roku wyraźnie wyhamowuje. W okresie między marcem 2023 a 2022 roku wartość średniego koszyka podniosła się o 3%, podczas gdy między marcem 2024 a 2023 roku wzrost ten wyniósł zaledwie 0,4%.

Co istotne, sprzedaż krajowa (mierzona rok do roku) wzrosła o 16%, podczas gdy sprzedaż cross-border wzrósł o 19%. To pokazuje, że handel za granicę stanowi już niemal 17% całkowitej sprzedaży polskich przedsiębiorców, co świadczy o rosnącym znaczeniu rodzimego e-commerce na arenie międzynarodowej.