W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Podsumowanie zmian po konsultacjach społecznych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

Po intensywnych konsultacjach dotyczących wdrożenia e-faktur w Polsce, które zgromadziły ponad 10 000 osób, Ministerstwo Finansów zapewnia, że system i akty prawne nie ulegną znaczącym zmianom. Mimo to, po konsultacjach można spodziewać się modyfikacji uzupełniających i korygujących. Rozważane jest wdrożenie systemu powiadamiania o błędach w wystawianiu faktur, a także dyskusje na temat usprawnienia procesu wystawiania…

Od 16 lutego do 1 marca 2024 roku tak jak informowaliśmy w lutym odbywały się intensywne konsultacje dotyczące wdrożenia e-faktur w Polsce. Zainteresowanie było znaczne co potwierdza frekwencja na dziewięciu spotkaniach konsultacyjnych, gdzie łącznie zgromadziło się ponad 10 000 osób.

  1. Zmiany po konsultacjach: Ministerstwo Finansów zapewnia, że system i akty prawne nie ulegną znaczącym zmianom, ale po konsultacjach można spodziewać się modyfikacji uzupełniających i korygujących.
  2. E-faktury w praktyce: Rozważane jest wdrożenie systemu powiadamiania o błędach w wystawianiu faktur. Planowane są również dyskusje na temat usprawnienia procesu wystawiania faktur przez pracowników.
  3. Płatność za e-Faktury: Ministerstwo Finansów potwierdza, że konieczne będzie oznaczenie płatności 35-znakowym numerem KSeF, ale nie przewiduje się kar za brak numeru.
  4. Uprawnienia i pełnomocnictwa: Od 1 lipca 2024 r. planowane jest wprowadzenie certyfikatów zastępujących tokeny. Biura rachunkowe z pełnomocnictwem będą mogły wskazać konkretne osoby mające dostęp do klientów.
  5. Nowa data wdrożenia KSeF: Nową datę obowiązkowego wprowadzenia KSeF poznamy na przełomie kwietnia i maja.