W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zmiany w usługach PayPal

Zmiany dotyczą aktualizacja zasad ochrony danych PayPal (wejście w życie: 15 kwietnia 2024 r.) oraz zmiany w Umowie z Użytkownikiem PayPal (wejście w życie: 28 maja 2024 r.). Zmiany są wynikiem uzgodnień firmy PayPal z organizacją Consumer Protection Cooperation Network.

PayPal wprowadza zmiany w swoich zasadach ochrony danych i umowie z użytkownikiem. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie tych zmian:

Zmiany w Informacjach dotyczących zasad ochrony danych (wejście w życie: 15 kwietnia 2024 r.): PayPal aktualizuje swoje zasady ochrony danych, aby wyjaśnić, że mogą otrzymywać informacje z systemu monitorowania przesyłek od handlowców, gdy korzystasz z usługi Zapłać z PayPal, lub z Twojego adresu e-mail, gdy wyrazisz na to zgodę.

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem (wejście w życie: 28 maja 2024 r.): PayPal wprowadza zmiany w postanowieniach dotyczących ‘zwolnienia z odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności’ oraz ‘prawa właściwego i jurysdykcji’. Zmiany te mają na celu wyjaśnienie, które punkty tych postanowień mają zastosowanie do konsumentów, a które tylko do firm, oraz wyjaśnienie, że konsumenci ponoszą odpowiedzialność jedynie za straty i koszty, które wynikają z ich własnych działań i które są przewidywalne. Firma PayPal również wyjaśnia, że nie może uniknąć odpowiedzialności wobec konsumentów za jakiekolwiek niedokładne informacje zawarte w korespondencji, raportach lub witrynie PayPal, ani za informacje, które mogą zostać przekazane w formie ustnej przez jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników. Dodatkowo, jeśli Użytkownik jest konsumentem, wobec takiego Użytkownika stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące ochrony konsumentów w kraju zamieszkania Użytkownika, mimo że prawem właściwym dla Umowy z Użytkownikiem jest prawo Anglii i Walii. Zmiany są wynikiem uzgodnień firmy PayPal z organizacją Consumer Protection Cooperation Network.

Pamiętaj, że powyższe informacje są podsumowaniem zmian wprowadzanych przez PayPal i nie stanowią porady prawnej. Dla pełnego zrozumienia zmian, zalecamy zapoznanie się z pełnym tekstem aktualizacji na stronie PayPal.