W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2024 roku.

Nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2024 roku. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej ryczałtowca jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw. W 2024 roku, przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 roku wyniosło 7767,85 zł. Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie wynosi 9% wartości podstawy wymiaru składki. Podstawę składki stanowi roczny przychód…

Nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie w 2024 roku. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej ryczałtowca jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw. W 2024 roku, przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 roku wyniosło 7767,85 zł. Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie wynosi 9% wartości podstawy wymiaru składki. Podstawę składki stanowi roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne. Dla przychodów ustalono trzy progi podstawy wymiaru składki:

  • przychód do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 roku, nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą:

  • do 60 000 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4660,71 zł x 9%),
  • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7767,85 zł x 9%),
  • powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13982,13 zł x 9%).

W porównaniu, w 2023 roku, stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynosiły:

  • do 60 000 zł przychodu – 376,16 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4179,56 zł x 9%),
  • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 626,93 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6965,94 zł x 9%),
  • powyżej 300 000 zł – 1128,48 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 538,69 zł x 9%).