W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zmiany w regulaminie dla sprzedających na Erli.pl

W dniu 17 lutego 2024 roku wejdzie w życie przeważająca część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych, dalej: DSA). W związku z powyższym Erli.pl wprowadza kilka zmian do regulaminu, m.in.: Dokładny regulamin dla…

W dniu 17 lutego 2024 roku wejdzie w życie przeważająca część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych, dalej: DSA). W związku z powyższym Erli.pl wprowadza kilka zmian do regulaminu, m.in.:

  • Doprecyzowali obowiązki Sprzedających i konieczność wskazywania w ofertach etykiet efektywności energetycznej,
  • Doprecyzowali rolę jako administratora platformy erli.pl, w szczególności w obszarze ocen – brak ingerencji w treść ocen i komentarzy Kupujących, jednak mogą je usunąć we wskazanych w regulaminie przypadkach,
  • Uprawnienie administratora do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o nielegalnym lub niedozwolonym charakterze,
  • Umożliwili zgłaszanie nielegalnych lub niedozwolonych treści, za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem: https://erli.pl/kontakt-z-erli/wsparcie, jednocześnie zastrzegając sobie uprawnienie do ograniczenia lub zablokowania możliwości zgłaszania nielegalnych treści użytkownikowi, który jej nadużywa i zgłasza nieuzasadnione skargi,
  • Dodali prawo użytkownika do odwołania od decyzji reklamacyjnej administratora w terminie 6 miesięcy od dnia jej doręczenia.

Dokładny regulamin dla sprzedających obowiązujący od dnia 17 lutego 2024 r. znajdziesz tutaj.