W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowość w panelu Sellasist: Przyciski automatyzacji

W panelu Sellasist została wprowadzona nowość – aktywatory automatyzacji. Dzięki nim, masz możliwość ręcznego uruchamiania określonych akcji automatycznych za pomocą przycisków, które sam skonfigurujesz. Zalety nowego rozwiązania Dzięki tym funkcjom, możesz tworzyć akcje, które nie będą się wykonywały samoczynnie, ale tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Na przykład, gdy musisz ręcznie zweryfikować zamówienie, zmienić jego status…

W panelu Sellasist została wprowadzona nowość – aktywatory automatyzacji. Dzięki nim, masz możliwość ręcznego uruchamiania określonych akcji automatycznych za pomocą przycisków, które sam skonfigurujesz.

Zalety nowego rozwiązania

  • Ręczne wywoływanie akcji automatycznej za pomocą aktywatorów
  • Estetyczne, widoczne na listingu i karcie konfigurowalne przyciski
  • Możliwość sprawdzania warunków przy ręcznym uruchomieniu
  • Rozróżnianie przycisków ze względu na statusy zamówień
  • Możliwość włączenia/wyłączenia potwierdzania akcji automatycznej
  • Przypisywanie szybkich skrótów klawiszowych dla przycisków

Dzięki tym funkcjom, możesz tworzyć akcje, które nie będą się wykonywały samoczynnie, ale tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Na przykład, gdy musisz ręcznie zweryfikować zamówienie, zmienić jego status lub szybko wydrukować listę pozycji czy list przewozowy. Po skonfigurowaniu, przyciski pojawią się w widokach zamówień i produktów. Dodatkowo, możesz przypisać do nich wygodne skróty klawiaturowe, aby jeszcze szybciej zarządzać obsługą zamówień i produktów.

Czym jest automatyzacja Sellasist?

Automatyzacja w Sellasist to narzędzie, które pozwala na wykonywanie określonych akcji w odpowiedzi na konkretne zdarzenia w systemie. Dzięki temu, możesz znacząco przyspieszyć zarządzanie zamówieniami i produktami, a tym samym poprawić proces obsługi klienta. Automatyzowanie pracy sprzyja także zniwelowaniu błędów, które często zachodzą przy manualnie wykonywanych czynnościach.

Jak to działa w praktyce?

Aby utworzyć automatyzację, należy wybrać zdarzenie, które ją wyzwoli, oraz akcję, która zostanie wykonana. Zdarzeniami mogą być na przykład opłacenie zamówienia, zmiana stanu magazynowego, czy dodanie nowego produktu do oferty. Akcje to z kolei czynności, które zostaną wykonane automatycznie, takie jak wystawienie faktury, wysłanie wiadomości e-mail, czy aktualizacja danych w systemie. Przykładem automatyzacji może być akcja, która po opłaceniu zamówienia wystawi fakturę. Aby ją utworzyć, należy wybrać zdarzenie „opłacenie zamówienia” i akcję „wystawienie faktury”. W ten sposób, system automatycznie wystawi fakturę po otrzymaniu płatności od klienta.