W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Strategie ustalania cen na marketplace.

Strategia podnoszenia cen w dobie podwyżek prowizji, kosztów prowadzenia działalność.

W czasie kolejnych podwyżek Allegro ustalenie właściwej ceny za produkty staje się kluczowe w celu zapewnienia firmie optymalnego poziomu zysków. Właściwa strategia cenowa wymaga dokładnego zastanowienia się, ile powinny kosztować poszczególne towary należy przy tym wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników oraz cel jaki ma być osiągnięty. Brak ustalonej strategii cenowej często sprawia, że wyniki sprzedaży są dziełem przypadku. Bez strategii cenowej trudno jest mierzyć wyniki i wyciągać wnioski z prowadzonych działań to jest szczególnie ważne na konkurencyjnym rynku, gdzie brak strategii może szybko pozostawić Cię w tyle za innymi firmami o podobnym profilu.

Przy wyborze strategii cenowej należy zwrócić uwagę na:

 1. Charakter sprzedawanych towarów – szczególnie ich dostępność i oryginalność. Unikalne produkty mogą pozwolić na wyższe marże.
 2. Specyfika niszy – analiza konkurencji pod względem ilości podobnych sprzedawców i oferowanych przez nich cen jest niezbędna do ustalenia konkurencyjnej ceny.
 3. Pozycja na rynku – firma darzona zaufaniem, oferująca wysoką jakość obsługi klienta lub inną wartość dodaną związaną z zakupem, może sobie pozwolić na ustalenie wyższego pułapu cen.
 4. Trendy i sezonowe zmiany na rynku – w przypadku niektórych produktów sezonowe podniesienie cen ma sens, ale poza okresem, gdy są najbardziej „chodliwe”, warto jest je obniżyć.
 5. Oczekiwania klientów – choć niska cena jest statystycznie bardzo ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych, istnieją towary, przy których cenione są inne czynniki, takie jak jakość wykonania, szybka dostawa lub obsługa posprzedażowa.

Ważne jest również zrozumienie, że nie istnieje jedna właściwa strategia cenowa decyzje związane ze strategią powinny być rozpatrywane indywidualnie. Przy ustalaniu strategii należy uwzględnić koszty stałe i zmienne związane z produkcją i dystrybucją, a także elastyczność popytu – czyli w jakim stopniu zmiana ceny wpłynie na popyt na dany produkt. Skuteczna strategia cenowa to taka, która przyciąga klientów, a jednocześnie zapewnia firmie optymalny poziom zysków.

Oto lista przykładowych strategii cenowych:

 1. Strategia cen wysokich – Ustalanie wysokich cen dla nowych lub unikatowych produktów, by skorzystać z początkowego zainteresowania i postrzeganej wartości. Jest często stosowana przez marki premium.
 2. Strategia zbierania śmietanki – Wprowadzanie produktu z wysoką ceną, a następnie stopniowe jej obniżanie, aby maksymalizować zyski z różnych segmentów rynku.
 3. Strategia cen prestiżowych – Ustalanie wysokich cen dla produktów, aby podkreślić ich ekskluzywność i jakość. Cena jest częścią budowania wizerunku marki.
 4. Strategia cen neutralnych – Ustalanie cen na średnim poziomie rynkowym, aby uniknąć wojen cenowych i skupić się na innych czynnikach, takich jak jakość czy serwis.
 5. Strategia cen jednakowych – Ustalanie tej samej ceny dla wszystkich klientów, niezależnie od ilości zakupionego towaru czy statusu.
 6. Strategie cen zróżnicowanych – Różnicowanie cen w zależności od klienta, ilości, miejsca zakupu itp., aby maksymalizować zyski z różnych segmentów rynku.
 7. Strategia cen niskich – Ustalanie niskich cen, aby przyciągnąć dużą liczbę klientów i szybko zdobyć udziały rynkowe. Może to również być strategia eliminowania konkurencji.
 8. Strategia cenowa penetracji rynku – Ustalanie niskich cen dla nowego produktu, aby szybko zdobyć udział w rynku, a następnie stopniowo je podnosić.
 9. Strategia ekspansywnego kształtowania cen – Agresywne ustalanie cen, by zdobywać nowe rynki lub segmenty, często poprzez niskie ceny.
 10. Strategia prewencyjnego kształtowania cen – Ustalanie cen w sposób odstraszający potencjalnych konkurentów od wejścia na rynek.
 11. Strategia cen skimmingowych – Podobna do strategii zbierania śmietanki, skupia się na maksymalizacji zysków z wysokich cen na początku życia produktu.
 12. Strategia cen opartej na wartości – Ustalanie cen na podstawie postrzeganej wartości produktu dla klienta.
 13. Strategia cen opartej na konkurencji – Ustalanie cen w oparciu o ceny konkurencyjnych produktów, często w celu pozycjonowania się jako tańsza lub lepsza alternatywa.
 14. Strategia cen opartej na kosztach – Ustalanie cen na podstawie kosztów produkcji plus marża zysku. Jest to proste podejście, ale nie zawsze uwzględnia wartość rynkową.
 15. Strategia cen opartej na popycie – Ustalanie cen na podstawie poziomu popytu; wyższe ceny przy wysokim popycie i odwrotnie.
 16. Strategia cen opartej na życiu produktu – Dostosowanie cen w różnych fazach cyklu życia produktu, od wprowadzenia po wycofanie.
 17. Strategia cen opartej na pakietach – Oferowanie zestawów produktów w niższej cenie niż suma cen produktów kupowanych osobno.
 18. Strategia cen opartej na sezonowości – Dostosowywanie cen w zależności od sezonu, wydarzeń czy świąt, aby maksymalizować zyski w okresach wzmożonego popytu.
 19. Strategia cen dynamicznych – Zmienianie cen w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmiany popytu, konkurencji czy kosztów.

Wyznaczanie cen w oparciu o wybraną strategię cenową oraz reagowanie na zmiany kosztów na marketplace wymaga zrozumienia zarówno własnej struktury kosztów, jak i dynamiki rynku. Firmy powinny utrzymywać pewien poziom elastyczności cenowej, aby móc dostosować ceny w odpowiedzi na zmiany kosztów, nie tracąc przy tym klientów. Elastyczność ta może być częścią strategii cen dynamicznych, gdzie ceny są dostosowywane w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Regularna analiza i optymalizacja struktury kosztów może pomóc w minimalizowaniu wpływu podwyżek cen na marżę zysku. Może to obejmować negocjacje z dostawcami, szukanie tańszych materiałów czy efektywniejszych metod produkcji. Wyznaczanie cen w oparciu o przemyślaną strategię