W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zmiany w sposobie rozliczania opłat za reklamy Allegro Ads.

Obecnie, kwotę za reklamy Allegro Ads, aktualizuje się raz w miesiącu. Aktualizacja ta następuje na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia kolejnego miesiąca. W przyszłości, opłaty za reklamy Allegro Ads będą aktualizowane codziennie a aktualizacje te będą oparte na danych sprzed 3 dni. Zmiana ta wejdzie w życie…

Obecnie, kwotę za reklamy Allegro Ads, aktualizuje się raz w miesiącu. Aktualizacja ta następuje na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia kolejnego miesiąca. W przyszłości, opłaty za reklamy Allegro Ads będą aktualizowane codziennie a aktualizacje te będą oparte na danych sprzed 3 dni. Zmiana ta wejdzie w życie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, czyli od 26 lutego, a nie od 12 lutego, jak wcześniej zapowiadano.

Celem tej zmiany jest ułatwienie kontrolowania swoich opłat za Allegro Ads. Dzięki codziennym aktualizacjom, będzie możliwość na bieżąco obserwować zmiany kwoty w zakładce Rozliczenia z Allegro, co pozwoli im lepiej zarządzać swoim budżetem reklamowym.