W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zmiany w panelu „Jakość mojej sprzedaży” na Allegro

Zmiany mają na celu uproszczenie procesu liczenia i przyznawania punktów, uczynienie panelu „Jakość mojej sprzedaży” bardziej intuicyjnym, a także ułatwienie kontroli wyników poprzez zmniejszenie liczby miar. Punkty będą teraz przyznawane za aspekty działalności na Allegro, które mają rzeczywisty związek z jakością sprzedaży. Można już teraz sprawdzić, jak te zmiany wpłyną na poziom jakości sprzedaży, korzystając…

Zmiany mają na celu uproszczenie procesu liczenia i przyznawania punktów, uczynienie panelu „Jakość mojej sprzedaży” bardziej intuicyjnym, a także ułatwienie kontroli wyników poprzez zmniejszenie liczby miar. Punkty będą teraz przyznawane za aspekty działalności na Allegro, które mają rzeczywisty związek z jakością sprzedaży. Można już teraz sprawdzić, jak te zmiany wpłyną na poziom jakości sprzedaży, korzystając z zakładki „Nowe miary” w panelu „Jakość mojej sprzedaży”. Zmiany, które zostaną wprowadzone od 15 lutego 2024, obejmują:

  1. Redukcja miar: Liczba miar zostanie zmniejszona z 21 do 9.
  2. Usunięcie podziału miar: Miary nie będą już dzielone na obszary.
  3. Modyfikacja miar: Nazwy, definicje i/lub sposób liczenia punktów niektórych miar zostaną zmienione.
  4. Zmiana sposobu wyświetlania miar: Opisy miar zostaną usunięte, a opcja sortowania zostanie dodana.
  5. Zmiana w przyznawaniu punktów: Dla miar „Wysyłka w terminie” i „Szybka wysyłka” punkty będą przyznawane na podstawie danych z ostatnich 28 dni. Dla pozostałych miar punkty będą przyznawane na podstawie danych z ostatnich 30 dni.
  6. Redukcja maksymalnej liczby punktów: Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać, zostanie zmniejszona z 860 do 500.
  7. Dodanie szczegółowych raportów do miar: Umożliwi to łatwe sprawdzenie, co dokładnie wpływa na wynik sprzedawcy.