W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Zatrudniasz pracowników? Docenienie przez przełożonego kluczem do efektywności pracy

Według najnowszego badania Gi Group Holding, docenienie przez przełożonego ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy pracowników. Czy jednak pracownicy otrzymują wystarczająco dużo informacji zwrotnych od swoich szefów?

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Gi Group Holding, aż 97% polskich pracowników uważa, że docenienie przez przełożonego ma bezpośredni wpływ na ich pracę. Niemniej jednak, wielu z nich rzadko otrzymuje informacje zwrotne od swoich kierowników.

Badanie pokazało, że 46% ankietowanych uważa, że uznanie od przełożonego zwiększa ich satysfakcję z pracy, a 33% sądzi, że pozytywnie wpływa na proaktywność. Tymczasem, tylko 23% pracowników otrzymuje od swoich przełożonych feedback przynajmniej raz w tygodniu.

Badanie Gi Group Holding wykazało również, że najbardziej motywującą pozafinansową formą uznania dla 43% pracowników byłby samodzielnie wybrany benefit. Dla 26% byłaby to większa autonomia i zaufanie, a 24% chciałoby pójść na dodatkowe szkolenie lub kurs. Według ekspertów Gi Group Holding, jeśli firmy chcą mieć zmotywowane i efektywne zespoły, to kierownictwo powinno udzielać pracownikom regularnych informacji zwrotnych. W przeciwnym razie, mogą one stracić na efektywności i zaangażowaniu swoich pracowników.

Źródło: Gi Group Holding