W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Wyniki finansowe Allegro za ubiegły rok. 2023 rok z 10,3 mld zł przychodów.

Allegro zakończyła rok 2023 z imponującym wzrostem. Wypracowało 10,3 mld zł przychodów co stanowi wzrost o 13,8% w porównaniu do roku 2022. Zysk netto wyniósł 284 mln zł, a wartość sprzedanych towarów (GMV) wzrosła o 11% do 54,8 mld zł.

Grupa Allegro zakończyła rok 2023 z solidnym wzrostem. Wyniki finansowe były lepsze od oczekiwań, a wartość sprzedanych towarów (GMV) rosła w dwucyfrowym tempie. W 2023 roku Grupa Allegro wypracowało 10,3 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 13,8% w porównaniu do roku 2022. EBITDA wzrosła o 20,7% do 2,4 mld zł. Zysk netto platformy wyniósł 284 mln zł, podczas gdy w 2022 roku odnotowano stratę w wysokości 1,9 mld zł. Wskaźnik GMV grupy wzrósł o 11% do 54,8 mld zł warto również zauważyć, że zadłużenie spadło o 26% do 4,6 mld zł.

Allegro ma obecnie prawie 20 milionów aktywnych kupujących w całej Europie Środkowej i liczba ta rośnie zarówno w Polsce, jak i za granicą, w miarę udostępniania platformy na nowych rynkach. Z badań Allegro wynika, że lojalność kupujących wzrasta wraz z częstotliwością zakupów. W 2023 roku liczba klientów platformy wzrosła o niemal 40% do 19,6 mln, głównie dzięki otwarciu platformy Allegro.cz. Allegro weszło na czeski rynek dzięki przejęciu w 2022 roku Mall Group i WE DO za kwotę 881 mln euro. Pierwszy kwartał 2024 roku powinien przynieść wzrost GMV Allegro o około 9%. Przychody mają wzrosnąć o 4-7%, a skorygowana EBITDA – o 21-26%. Łączne wydatki inwestycyjne powinny wynieść 130-150 mln zł. Inwestycje te będą dotyczyć głównie rynków zagranicznych. Grupa Allegro kontynuuje swoją pozytywną trajektorię wzrostu i ekspansji. Akcje Allegro odbiły o ponad 5% po ogłoszeniu wyników za czwarty kwartał roku 2023 te wyniki sugerują, że Grupa Allegro jest dobrze przygotowana do dalszego wzrostu w przyszłości.