W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Unia zapowiada kolejne pieniądze dla małych i średnich firm

Unia Europejska wprowadza nowe wsparcie finansowe dla małych i średnich firm w Polsce. Głównym celem jest zwiększenie poziomu cyfryzacji firm oraz promowanie proekologicznych inwestycji. W ramach projektu Dig.IT, firmy z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu mają szansę na podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej swoich firm. Wsparcie obejmuje różne obszary transformacji cyfrowej, w tym…

Unia Europejska wprowadza nowe wsparcie finansowe dla małych i średnich firm w Polsce, gdzie głównym celem jest zwiększenie poziomu cyfryzacji firm oraz promowanie proekologicznych inwestycji. W ramach projektu Dig.IT, firmy z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu mają szansę na podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej swoich firm.

W ramach projektu Dig.IT, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) służy przedsiębiorcom doradztwem profesjonalnym, a zarazem dopasowanym do potrzeb konkretnych branż, a nawet firm należących do konkretnego sektora produkcji czy usług. Oprócz doradztwa, przedsiębiorcy mogą liczyć na granty mające im pomóc w przeprowadzeniu tzw. transformacji cyfrowej ich firm. Minimalna wartość grantu dla firmy wynosi blisko 160 tys. złotych zaś maksymalna blisko 800 tys. złotych. Maksymalny poziom dofinansowania dla firmy wynosi 70 proc. kosztów netto danego projektu w zakresie cyfryzacji.

W ramach projektu InvestEU, największego unijnego programu inwestycyjnego, małe i średnie firmy oraz start-upy mają szansę na uzyskanie finansowania w postaci leasingu na wdrażanie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Leasingodawcy z reguły są skłonni więcej zaryzykować niż banki, gdzie rygorystycznie wyliczana jest zdolność kredytowa – także start-upów i młodych firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie już wkrótce udzielać gwarancji spłat kredytów w ramach programu InvestEU. Dzięki gwarancjom BGK, kredyt dla MŚP może być tańszy od typowego kredytu komercyjnego udzielanego przez banki.

Inną formą wsparcia dla firm sektora MŚP będzie pożyczka na poprawę efektywności energetycznej. Ta forma wsparcia ma na celu sfinansowanie modernizacji energetycznej budynków przedsiębiorstwa, instalację urządzeń grzewczych, chłodzących lub pozwalających na odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym. Na ten cel zarezerwowano 90 mln złotych.

Z kolei tzw. pożyczka OZE ma pomóc firmom pokryć koszty inwestycji związanych z budową lub rozbudową instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), a także koszty inwestycji w magazyny energii działające na potrzeby OZE. Na te cele zarezerwowano największą pulę środków, bo blisko 370 mln złotych.

Na razie preferencyjne pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie są jeszcze dostępne, ale warto już dziś o nich wiedzieć. W II kwartale tego roku BGK zamierza ogłosić przetargi na wybór partnerów finansujących (zazwyczaj zostają nimi banki), którzy będą udzielać nisko oprocentowanych pożyczek. Nowe formy wsparcia finansowego mają na celu pomóc firmom w sektorze MŚP w Polsce w przystosowaniu się do nowych wyzwań technologicznych i ekologicznych.