W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Rozporządzenie AUC – Nowe obowiązki dla e-sklepów i marketplace

17 lutego 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie unijne – Akt o Usługach Cyfrowych (AUC). Celem AUC jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników usług pośrednich poprzez zapewnienie odpowiedniej przejrzystości tych usług. Usługi pośrednie, o których mówi nowe rozporządzenie, to usługi świadczone jako pośrednictwo, zwłaszcza w dostępie do informacji przekazywanych w sieci przez użytkowników. W Akcie o…

17 lutego 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie unijne – Akt o Usługach Cyfrowych (AUC). Celem AUC jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników usług pośrednich poprzez zapewnienie odpowiedniej przejrzystości tych usług.

Usługi pośrednie, o których mówi nowe rozporządzenie, to usługi świadczone jako pośrednictwo, zwłaszcza w dostępie do informacji przekazywanych w sieci przez użytkowników. W Akcie o usługach cyfrowych wymieniono trzy podstawowe kategorie usług pośrednich:

  • zwykły przekaz, tj. różnego rodzaju usługi telekomunikacyjne, takie jak zapewnienie dostępu do Internetu czy transmisja danych,
  • caching, tj. przechowywanie danych przez dostawcę usługi internetowej po to, by zapewnić szybszy dostęp do wcześniej już przeglądanych przez użytkownika treści,
  • hosting, np. usługi centrum danych, usługi przechowywania we własnych zasobach komentarzy czy opinii umieszczanych przez użytkowników.

Tradycyjne sklepy internetowe, które oferują produkty podmiotu prowadzącego sklep, nie są usługą pośrednią objętą AUC. Jeśli jednak sklepy te pełnią funkcję tzw. marketplace’a (internetowej platformy handlowej pozwalającej innym podmiotom na oferowanie swoich produktów lub usług), to będą one zakwalifikowane jako usługi świadczone w modelu pośrednictwa i będą objęte AUC.

Nawet tradycyjny e-sklep może być przestrzenią cyfrową, w której świadczone są usługi pośrednie, najczęściej w formie usługi hostingu. Dzieje się tak, gdy dostawca korzysta w swoim sklepie internetowym z dodatkowych funkcji spełniających definicję takiej usługi, takich jak możliwość opiniowania produktów lub dodawania komentarzy do ofert.

Funkcje dodawania opinii lub komentarzy w sklepie internetowym pozwalają użytkownikom sklepu (osobom trzecim dla usługodawcy) na dodawanie treści. Spełniają one definicję hostingu określoną w AUC: “przechowywanie informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie”. Aby uznać, że usługa hostingu jest objęta AUC, konieczne jest jeszcze zweryfikowanie, czy spełnia ona definicję usługi społeczeństwa informacyjnego. Tylko tego rodzaju usługi mogą zostać objęte obowiązkami wynikającymi z AUC. Takie funkcje jak dodawanie opinii lub komentarzy w e-sklepie są także normalnie świadczone za 'wynagrodzeniem’, ponieważ mają dla dostawcy sklepu znaczenie ekonomiczne – mogą wpływać na zwiększenie sprzedaży. Spełniają zatem definicję usługi społeczeństwa informacyjnego.