W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie i zwrotu klientom pieniędzy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił poważne zarzuty wobec serwisu OLX, twierdząc, że platforma wprowadzała konsumentów w błąd odnośnie oferowanego pakietu ochronnego. Według Prezesa UOKiK, Tomasz Chróstny, praktyki OLX nie tylko myliły kupujących co do zakresu ochrony, ale również skutkowały niepożądanymi stratami finansowymi dla użytkowników serwisu. W świetle tych oskarżeń, Grupa OLX została zobowiązana…

W świetle ostatnich działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), praktyki serwisu sprzedażowego OLX znalazły się pod lupą prezesa Tomasz Chróstnego. We wtorek, UOKiK wydał oświadczenie, w którym zarzuca OLX wprowadzanie konsumentów w błąd odnośnie do oferowanej ochrony kupującego, a także nieprzejrzyste praktyki związane z informowaniem o możliwości zakupu produktów bez dodatkowych opłat za usługę serwisową i mylące sortowanie ofert.

Główne zarzuty wobec OLX

Oskarżenia skierowane przeciwko Grupie OLX dotyczą głównie trzech kwestii:

  1. Wprowadzanie w błąd co do zakresu ochrony kupującego: UOKiK podkreśla, że oferowany przez OLX pakiet ochronny nie spełniał oczekiwań klientów, dając im fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
  2. Brak informacji o możliwości zakupu bez usługi serwisowej: Konsumentom nie udzielano jasnych informacji, że istnieje możliwość zakupu produktów bez dodatkowych opłat za usługę serwisową.
  3. Mylące sortowanie ofert: OLX zarzuca się, że sortowanie najtańszych ofert nie uwzględniało ceny usługi serwisowej, co wprowadzało użytkowników w błąd co do faktycznych kosztów.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, wskazał, że działania OLX prowadziły do negatywnych konsekwencji finansowych dla konsumentów. Płatny pakiet ochronny zamiast zapewnić bezpieczeństwo transakcji, pozostawiał kupujących bez realnej ochrony.

Nakazane zmiany i kompensacja dla klientów

W odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości, Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą OLX do wprowadzenia zmian w swoich praktykach. Ponadto, OLX został zobowiązany do zwrotu pieniędzy klientom, którzy skorzystali z płatnego pakietu ochronnego. Informacja o zwrocie środków zostanie przekazana klientom, którzy będą mieli możliwość otrzymania zwrotu bezpośrednio na konto bankowe lub do „portfela OLX”, w zależności od ich reakcji na otrzymaną wiadomość.