W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Podwyżka cen w InPost – nowe ceny od 1 marca 2024 roku

Od 1 marca 2024 roku, klienci korzystający z usług InPost Paczkomat 24/7 oraz InPost Kurier mogą spodziewać się zmian w cenniku. Ceny tych usług wzrosną o 9,9% w stosunku do ceny w obecnie obowiązującym cenniku. Wzrośnie również cena za Szybkie Zwroty o 9,9%. Zmianie ulegną także ceny niektórych usług i opłat dodatkowych. Podwyżka cen jest…

Od 1 marca 2024 roku, klienci korzystający z usług InPost Paczkomat 24/7 oraz InPost Kurier mogą spodziewać się zmian w cenniku. Ceny tych usług wzrosną o 9,9% w stosunku do ceny w obecnie obowiązującym cenniku. Wzrośnie również cena za Szybkie Zwroty o 9,9%. Zmianie ulegną także ceny niektórych usług i opłat dodatkowych.

Podwyżka cen jest wynikiem szeregu czynników, które wpłynęły na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W 2023 roku oraz na początku 2024 roku wystąpiły istotne czynniki zewnętrzne, takie jak niestabilna sytuacja geopolityczna (m.in. wojna na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie), która silnie wpływa na wzrost cen materiałów i surowców. Dodatkowo, wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. do kwoty 4 242 zł brutto a następnie od lipca 2024 r. do kwoty 4 300 zł brutto, rokroczny wzrost taryf dystrybucyjnych przekładający się na wyższe ceny prądu w 2024 roku dla przedsiębiorców, oraz średnioroczna inflacja w 2023 roku, generowały największy wzrost nakładów operacyjnych po stronie InPost. Te czynniki, a także poczynione przez InPost inwestycje i usprawnienia służące poprawie jakości usług oraz wzrostowi satysfakcji klientów, spowodowały konieczność aktualizacji cen.