W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Poczta Polska oczekuje na milionową rekompensatę

Poczta Polska, zmagając się z rosnącym zadłużeniem, złożyła wniosek o rekompensatę za straty poniesione podczas pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021-2022. Spółka, która zaciągnęła kredyt w wysokości 1,2 mld zł, oczekuje na finansową rekompensatę z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Poczta Polska zmagając się z rosnącym zadłużeniem, złożył wniosek o rekompensatę za straty poniesione podczas pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021-2022. W obliczu strat generowanych przez działalność spółki, Poczta Polska z niecierpliwością oczekuje na finansową rekompensatę z Ministerstwa Aktywów Państwowych. W celu pokrycia swojego zadłużenia, Poczta Polska zaciągnęła kredyt w wysokości 1,2 mld zł, pod zastaw dwóch prestiżowych nieruchomości w Warszawie. Ta decyzja była konieczna, aby sprostać finansowym wyzwaniom, z którymi boryka się spółka. Rekompensata, o którą wnioskowała Poczta Polska, ma na celu pokrycie strat poniesionych w wyniku pełnienia funkcji operatora wyznaczonego. Jest to kluczowe dla stabilności finansowej spółki, która odgrywa ważną rolę w dostarczaniu usług pocztowych na terenie całego kraju.