W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowe zasady usuwania ocen na Allegro przez kupujących

Allegro wprowadza nowe zasady dotyczące usuwania ocen przez kupujących. Od 9 maja kupujący muszą podać powód usunięcia oceny.

Allegro wprowadziła nowe zasady dotyczące usuwania ocen przez kupujących. Od 9 maja, kupujący mogą usunąć ocenę tylko wtedy, gdy wskażą powód swojej decyzji. Do tej pory kupujący mieli 90 dni na zmianę lub usunięcie wystawionej oceny bez konieczności podawania powodu. Teraz, muszą wybrać powód z listy, która obejmuje:

  • błędnie wystawiona ocena,
  • sprzedawca rozwiązał problem,
  • zmiana zdania,
  • sprzedawca przyznał rekompensatę,
  • nie chcę podawać,
  • inny powód.

Jeśli kupujący jako powód swojej decyzji wybierze “sprzedawca przyznał rekompensatę”, informację o usunięciu tej oceny Allegro wyświetli na liście ocen sprzedawcy. Pozostałe powody nie będą wyświetlane – ani sprzedawcy, ani innym kupującym.

Zmiana ta została wprowadzona, aby dostosować zakładkę z ocenami i komentarzami do wymagań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.