W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowe zasady liczenia ocen i polecenia od kupujących na Allegro

Od 28 marca 2024 roku sposób liczenia ocen i poleceń od kupujących na Allegro ulega istotnej zmianie. Zamiast daty wystawienia oceny brana pod uwagę będzie data zakupu a do statystyk będą wliczane oceny tylko tych zakupów między którymi minęło minimum 3 dni.

Od 28 marca 2024 roku sposób liczenia ocen i poleceń od kupujących ulegnie zmianie. Do tej pory, jeżeli ten sam kupujący wystawił więcej niż jedną ocenę wykluczane były te, które zostały wystawione w ciągu 7 dni od poprzedniej. Od 28 marca zamiast daty wystawienia oceny brana pod uwage będzie data zakupu jeżeli ten sam kupujący dokonał więcej niż jednego zakupu do statystyk będą wliczane oceny tylko tych zakupów, między którymi minęło minimum 3 dni.

Przykładowo, jeżeli klient dokonał zakupu 1 lutego, a następnie 2, 5 i 8 lutego, a 20 lutego wystawił oceny dla tych czterech zakupów, to uwzględnione zostaną oceny dla zakupów z 1, 5 i 8 lutego. Ocena dla zakupu z 2 lutego nie zostanie uwzględniona, ponieważ od poprzedniego zakupu, dla którego liczymy ocenę, upłynął tylko 1 dzień.