W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży internetowej w Polsce: Co muszą wiedzieć sprzedawcy?

Polski rząd przyjął projekt ustawy DAC7, który wprowadza nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych. Przepisy, które mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku, zwiększają transparentność sprzedaży internetowej poprzez wprowadzenie obowiązku gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach do administracji podatkowej.

Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia projekt ustawy DAC7, który wprowadza nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych. Ustawa nakłada na operatorów obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Przepisy nie obejmują drobnych i okazjonalnych sprzedawców towarów, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro. Projektowane przepisy implementują dyrektywę Rady (UE) 2021/514, znaną jako DAC7, która zmienia dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Wprowadzenie dyrektywy DAC7 oznacza dla sprzedawców internetowych, w tym tych działających na różnych platformach cyfrowych typu marketplace, konieczność zapoznania się z nowymi obowiązkami. Chociaż przepisy nie wprowadzają dla nich nowych podatków, zwiększają jednak transparentność sprzedaży internetowej. To z kolei może wpłynąć na zwiększone zainteresowanie organów podatkowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.