W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Nowa polityka ocen a jakości sprzedaży w Allegro

Allegro wprowadza zmiany w systemie ocen sprzedaży a jakości sprzedaży. Pierwsza negatywna ocena, którą otrzyma sprzedawca zostanie automatycznie wykluczona z jakości sprzedaży.

Allegro wprowadza nową politykę dotyczącą ocen sprzedaży. Od teraz pierwsza negatywna ocena, którą sprzedawca otrzyma zostanie automatycznie wykluczona z jego jakości sprzedaży. Każda kolejna negatywna ocena będzie wykluczana po upływie co najmniej 30 dni od wykluczenia poprzedniej. Zmiany dotyczą miar jakości sprzedaży: polecenia od kupujących i zadowolenie kupujących. Pierwsza negatywna ocena z ostatnich 30 dni, w której kupujący zaznaczył, że nie poleca zakupów u danego sprzedawcy zostanie wykluczona, chyba że została już usunięta lub wykluczona wcześniej z innego powodu. Negatywne oceny nadal będą uwzględniane w procentach poleceń sprzedawcy. Celem tych zmian jest pomoc sprzedawcom, zwłaszcza tym początkującym lub z niewielką liczbą zamówień, w osiągnięciu lepszych wyników jakości sprzedaży. Jedna negatywna ocena może znacząco obniżyć ich ogólny wynik jakości sprzedaży.