W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Koniec programu Allegro VIP.

Program Allegro VIP przechodzi transformację. Zgodnie z regulaminem program zakończy się 31 marca 2024 roku. Do końca marca uczestnicy nadal mogą realizować cele w ramach akcji bonusowej co więcej do 30 września 2024 roku partnerzy VIP nadal będą mogli korzystać z priorytetowej obsługi. W kwietniu Allegro przekaże informację co do odświeżonej oferty wsparcia sprzedaży a…

Program Allegro VIP przechodzi transformację. Zgodnie z art. V, pkt 2. Regulaminu, program zostaje zakończony proces ten obejmuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że status VIP zostanie utracony, a współpraca w ramach tego programu zakończy się 31 marca 2024 roku. Co do akcji bonusowej, do 31 marca 2024 roku nadal można realizować cele w ramach tej akcji w programie Allegro VIP rozliczenie celów za luty i marzec 2024 roku będzie odbywać się zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Programu. Co więcej do 30 września 2024 roku, będzie można korzystać z priorytetowej obsługi poprzez formularz kontaktowy oraz infolinię dla Partnerów VIP. W kwietniu planowane jest wprowadzenie odświeżonej oferty wsparcia sprzedaży szczegóły na ten temat zostaną przekazane mailowo w nadchodzących tygodniach.