W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Indeks inFakt – optymizm pomimo trudności

Polskie mikrofirmy wyrażają umiarkowany optymizm, mimo trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czytaj więcej o wynikach badania mikroprzedsiębiorczości inFakt.

Polskie mikrofirmy wyrażają umiarkowany optymizm, mimo trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wynika z badania mikroprzedsiębiorczości inFakt wspólnie z SW Research przeprowadzonego wśród ponad 1000 przedsiębiorców. Indeks inFakt to wskaźnik obrazujący nastroje wśród polskich mikroprzedsiębiorstw, w pierwszej edycji badania wyniósł 3.2 pkt. Wynik ten obrazuje wysokie zadowolenie mikrofirm z prowadzonej działalności i dość wysoką ocenę obecnej i przyszłej kondycji finansowej.

Jednakże, najmniejsi przedsiębiorcy uważają, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest trudne. Główne przeszkody to zbyt wysokie składki ZUS, podatki i często zmieniające się prawo. Mimo tych trudności większość mikroprzedsiębiorców (56%) deklaruje, że prowadzenie działalności daje im satysfakcję. Prawie 60% ankietowanych zadeklarowało, że gdyby mogli cofnąć czas, zdecydowaliby się na założenie działalności ponownie.

  • Głównym motywatorem prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców jest satysfakcja wynikająca z poczucia niezależności, samorealizacji i łączenia pracy z pasją.
  • Po stronie negatywów mamy niepewność, wysoki poziom formalizmu i brak stabilności warunków działania, czyli czynniki jednocześnie ograniczające produktywność i zabierające czas.
  • Lista życzeń przedsiębiorców na Nowy Rok od lat jest taka sama – składki ZUS, podatki, proste i stabilne przepisy, ale też stabilne ceny energii (73% opowiada się za kontynuowaniem tarcz osłonowych) czyli dobry klimat dla biznesu, który pozwoli na budowanie koniunktury gospodarczej i szukanie nowych rynków zbytu.
  • Na Indeks inFakt składają się cztery czynniki: łatwość prowadzenia działalności gospodarczej (-28,4 pkt), zmiana kondycji finansowej w ciągu ostatniego roku (0,6 pkt), spodziewana zmiana kondycji finansowej w bieżącym roku (10,6 pkt), satysfakcja z prowadzonej działalności (30,2 pkt).
  • Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku kondycja finansowa sektora praktycznie się nie zmieniła (0,6 pkt), jednak w bieżącym roku firmy spodziewają się pewnej poprawy w tym zakresie (10,6 pkt).

Sprawdź raport na Infakt.pl