W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

DHL wprowadza zmiany w ofercie od 1 czerwca

DHL zapowiada punktowe zmiany w swojej ofercie, które wejdą w życie od 1 czerwca. Ceny pozostają bez zmian, ale parametry niektórych usług zostaną zmodyfikowane.

DHL zapowiada wprowadzenie punktowych zmian w swojej ofercie od 1 czerwca. Ceny usług pozostaną bez zmian, ale nastąpią modyfikacje parametrów niektórych usług.

Najważniejsze zmiany to:

  1. Ujednolicenie maksymalnych wymiarów paczek krajowych nadawanych i odbieranych w sieci punktów i automatów DHL do 64 x 38 x 41 cm.
  2. Wprowadzenie dodatkowej kategorii wagowej 3 kg dla paczek krajowych i międzynarodowych w Cenniku Biznes.
  3. Modyfikacja wagi i wymiarów przesyłek zwrotnych dla Produktu DHL Parcel Return Connect, nadawanych w ServicePoint w wybranych krajach.
  4. Aktualizacja przewidywanych czasów doręczenia dla produktów międzynarodowych, w tym skrócenie ich dla kilkunastu krajów.
  5. Doprecyzowanie opisu produktu DHL Parcel Max Paczka, regulującego kryteria naliczania opłaty za element niestandardowy dla przesyłek dłużycowych.