W ciągu 4 lat zbudowałem firmę od 20 paczek miesięcznie do 30 000 paczek miesięcznie. Wszystko udokumentowane na YouTube

WoB

Wszystko o Biznesie

Znajdź mnie:

Jak ustalić cenę produktu na Allegro? Narzut, prowizja, obrót

Jak liczyć narzut, marże i prowizję na allegro?

Różnica między narzutem a marżą to kluczowe pojęcia, szczególnie w kontekście zarządzania cenami produktów. Obie te koncepcje odnoszą się do różnych metod ustalania cen, a ich zrozumienie jest istotne dla skutecznego planowania strategii. Narzut to procentowy udział kosztów zakupu w cenie sprzedaży. Jest to stosunek między ceną sprzedaży a kosztem zakupu danego produktu. Narzut można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Narzut = (Cena sprzedaży – Koszt zakupu) / koszt zakupu x 100 proc.

Przykład: Załóżmy, że produkt kosztuje 100 zł, a cena sprzedaży wynosi 150 zł. Oznacza, że narzut wynosi 50%.

Marża to procentowy udział zysku w cenie sprzedaży. Jest to stosunek między zyskiem a ceną sprzedaży danego produktu. Marżę można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Marża = Zysk / Cena sprzedaży x 100 proc.

Przykład:
Załóżmy, że produkt kosztuje 100 zł, a cena sprzedaży wynosi 150 zł. Jeśli zysk wynosi 30 zł. To oznacza, że marża wynosi 20%.

Konkrety:

Załóżmy, że sklep zakupił telewizor za 500 zł. Jeśli chce ustalić cenę sprzedaży z 30% narzutem, obliczy cenę sprzedaży następująco:

Cena sprzedaży = Koszt zakupu + (Narzut * Koszt zakupu)

Cena sprzedaży = 500 zł + (0,30 * 500 zł) = 650 zł

W tym przypadku narzut wynosi 30%, co oznacza, że 150 zł (30% z 500 zł) to narzut. Cena sprzedaży to suma kosztu zakupu i narzutu.

Natomiast, jeśli sklep chce ustalić cenę sprzedaży z 20% marżą, obliczy to następująco:

Cena sprzedaży = (Koszt zakupu)/(1 – Marża)

Cena sprzedaży = (500 zł)/(1 – 0,20) = 625 zł

W tym przypadku marża wynosi 20%, co oznacza, że 125 zł (20% z 625 zł) to zysk. Cena sprzedaży to koszt zakupu podzielony przez (1 – marża).

Jeśli Twój obrót wynosi 55 000 zł, a narzut to 45%, to wartość zakupu towarów wynosi około 37 931,03 zł. Jeśli kupujesz za 38 tysięcy, a sprzedajesz za 55 tysięcy, to zostaje Ci 17 tysięcy. Prowizja Allegro wynosi 22% od Twojego obrotu, co daje kwotę 12 100 zł (22% z 55 000 zł). Po odjęciu prowizji Allegro od Twojego zysku (17 000 zł – 12 100 zł), zostaje Ci 4 900 zł. To jest Twoja kwota po odliczeniu kosztów zakupu towarów i prowizji Allegro. Pamiętaj o dodatkowy kosztach takich jak pracownicy, magazyn, podatki itd.